Psycholog Katarzyna Szmida, Psycholog dziecięcy Katowice, Psycholog Ruda Śląska, Śląsk

psychologPsycholog dziecięcyGabinet PsychologicznyPsychoterapiaPsychoterapeutaPsychoterapeuta
bokbok

podejscie

 

 

 

  Podejście systemowe kładzie nacisk na znaczenie relacji społecznych w powstawaniu zaburzeń psychicznych. Psychoterapeuta zajmuje się nie tyle samym pacjentem co jego relacjami: małżeńskimi czy rodzinnymi. Leczeniu  poddawany jest cały system. Według podejścia systemowego zakłada się, że zachowania jednostki są reakcjami na zachowania innych osób tworzących wspólnie z nią system rodzinny. Nie można zmienić niekorzystnych zachowań dziecka, jeżeli nie zmieni się relacji rodziców między sobą i nastawienia rodziców do dziecka. Dlatego na sesjach psychoterapii systemowej najczęściej obecna jest cała rodzina. W czasie sesji omawia się wzajemne relacje w rodzinie, sposoby komunikowania się bliskich osób ze sobą, tak aby odnaleźć źródło zaburzonego zachowania tego członka rodziny, który zgłosił się jako pacjent. Psychoterapia systemowa jest zwykle krótkoterminowa, nastawiona jest na rozwiązanie konkretnego problemu, z którym zgłasza się rodzina. Jest bardzo skuteczna w leczeniu dzieci i nastolatków.
   Współczesna ewolucja podejścia systemowego, idee społecznego konstruktywizmu, podejście narracyjne są powrotem do początków psychoterapii, powrotem do prawdziwej rozmowy, dialogu.  „A nie ma prawdziwej rozmowy terapeutycznej bez przeżycia spotkania z innymi”. (za prof. dr hab. Maria Orwid).

  Podstawowe założenia psychologii humanistycznej to bezwarunkowa akceptacja i empatia w relacji z pacjentem. Podejście to ogromną wagę przypisuje czynnikom typowo ludzkim, takim jak: poczucie sensu życia, autonomia, ambicja, wolna wola, kreatywność, miłość, rozwój osobisty. Źródłem trudności pacjenta są niezaspokojone w czasie rozwoju ważne, specyficzne dla człowieka, potrzeby, jak na przykład akceptacja, autonomia, samorealizacja. Psychoterapia humanistyczna zajmuje się stworzeniem pacjentowi takich warunków, aby mógł on przeżyć korektywne doświadczenie emocjonalne, czyli np. doświadczyć uczuć, których mu w życiu zabrakło. Dostarcza pacjentowi pozytywnych wzmocnień, podkreśla jego wartość i zachęca go do rozwoju osobistego poprzez życie zgodne ze swoimi pragnieniami. Psychoterapia humanistyczna koncentruje się na bieżącym życiu pacjenta i na jego przyszłości. Jej celem jest taka zmiana postawy pacjenta wobec samego siebie, by mógł on zacząć korzystać ze swojego naturalnego potencjału życiowego, zablokowanego przez niekorzystne sytuacje w rozwoju.

 

 

pasek

 

Cennik: cena jest zależna od rodzaju usługi; informacje o cenach przekazywane są w czasie wstępnej rozmowy telefonicznej

podpis

 

 

 

motto

 

Katarzyna Szmida

Katarzyna Szmida tel.:  661 709 832 Zespół Gabinetów Psychiatryczno-Psychologicznych EGO, ul.Warszawska 40/1a, 40-080 Katowice

psycholog | psycholog dziecięcy | gabinet psychologiczny | psychoterapia | psychoterapeuta |